U Schelů
Komorní galerie

2013

Návraty do Bretaně

Výstava  občanského sdružení Hortensia

pozvanka_Bretannavrat bretan

 

I. část / Radničn í výstavní síň / 24. říjen – 7. listopad 2013

II. část / Komorní galerie u Schelů / 21. říjen – 23. listopad 2013

Na výstavě se podílí svými díly 10 výtvarníků, členů o. s. Hortensia. Všichni autoři čerpají inspiraci z cest po Bretani, zejména pak z tvůrčího pobytu v září 2012, který se uskutečnil v Erquy na pozvání paní Marty Železné – Davouze.

Výstavní soubor je vzhledem ke svému rozsahu (kolem 100) děl rozdělen na dvě části. V Radniční výstavní síni v Českých Budějovicích vystavují od 23. října do 7. listopadu obrazy ak. mal. Miroslav Konrád, ak. mal. Josef Velčovský, fotografie Jiří Tiller a sochy Petr Schel. V Komorní galerii u Schelů v českobudějovické Panské ulici jsou od 21. října do 23. listopadu k vidění obrazy ak. mal. Renaty Štolbové, Josefa Synka, Štěpána Mikuláše Mareše, Aleny Schelové, fotografie Růženy Švecové a umělecké dřevořezby bretaňského sochaře Ivo Štefana.

K výstavě vydalo sdružení Hortensia publikaci „Návraty do Bretaně, v níž Alena Schelová zachytila postřehy z cest členů sdružení po Bretani a poskytuje i praktické rady těm, kdož tento kraj zamýšlejí navštívit. Knížku ilustroval člen o. s. Hortensia ak. mal. Josef Velčovský.

Alena Schelová Ivo Štefan Jiří Tiller Josef Synek Josef Velčovský Miroslav Konrád Petr Schel Renata Štolbová Růžena Švecová Štěpán Mikuláš Mareš

 

 

 

Třeboň 26. 4. 2013

HORTENSIA, sdružení přátel hezkých zážitků a krásných věcí na výročním setkání

hortensia_57hortensia_58hortensia_59

Postupně se scházíme na nádvoří pivovaru REGENT před jeho prohlídkou / Malíř Josef Velčovský, Jiřina Psíková a Jaromír Schel na hrázi / Nástup na lod‘ k okružní plavbě po rybníce Svět Dáša Cepková, Jiřina Písková a její vnučka, Helena Koucká, vzadu Lenka Vlková

hortensia_60hortensia_61hortensia_62

Naše skupina na lodi / Vladimír Král s Pavlou Veselou / Třeboň cestou do restaurace Adéla

hortensia_63hortensia_64hortensia_65

Třeboň cestou do restaurace Adéla / Pochutnáváme si na večeři / Anička losuje o dárek

hortensia_66hortensia_67

Vyhrává los číslo 8 … / … jehož majitelkou je Zdeňka Králová

hortensia_68

Těšíme se na další setkání. Poděkování za péči a program patří především naší člence PhDr. Jiřině Psíkové

Foto Miloš Dědič a Jaromír Schel

 

V dubnu vyšlo 3. vydání knihy Františka Kožíka „Bretaň, dcera oceánu“, doplněné doslovem dr. Josefa Kroutvora a novými fotografiemi.
Přestože si autor poznámky k této knize začal psát už před 2. světovou válkou, knihu dokončil po řadě pobytů v Bretani a vydal ji až v 70tých letech, čtenář v ní nalezne informace stále platné. Navíc zde František Kožík vystihl genia loci Bretaně tak, jak se to dosud u nás nikomu jinému nepovedlo. Knížku by si měl přečíst každý, kdo tuto zemi zamýšlí poznat.
Na korekturách textů pro nové vydání knihy spolupracovala Alena Schelová, členka o. s. Hortensia. Kniha je v prodeji Komorní galerie u Schelů, cena 249 Kč.

 

 

 

Zájezd Burgundsko – duben/květen 2013 

10 dnů (pá – ne), cca 3.200 km, počet účastníků 9, ubytování 1. noc Colmar/Alsasko, dále 7 nocí v penzionu na předměstí města Beaune, odtud hvězdicovité výlety do okolí. 9. noc Štrasburk

 

trasa Č. Budějovice – Colmar (ubytování), 720 km

 

So trasa Colmar – Beaune (ubytování v penzionu), 320 km, po cestě

1/ Belfort – Vaubanova citadela a opevnění se sochou 12 m vysokého lva z růžového pískovce autora Sochy Svobody Fréderica Bartholdiho.

2/ Ronchamp – kaple Panny Marie na výšinách z r. 1955 od Le Corbusiera.

 

Nedopoledne prohlídka Beaune – gotický hospic (1443), románský kostel Notre – Dame, odpoledne výlet po Route de Grand Crus s historickými vinařskými vesnicemi, 70 km.

 

Pookružní výlet na jih, cca 200 km se zastávkami:

1/ Tournus – stará římská osada na břehu Saony s benediktinským opatstvím (opevněná románská bazilika z 10. stol.)

2/ Chardonay – městečko s tradicí vinné révy

3/ Chapaize – kouzelná horská vesnice s raně románským kostelem

4/ Autun – město se starou gallo-římskou tradicí a významnými antickými i křesťanskými památkami (římské divadlo, hradby s branami, bazilika St-Lazare z 12. stol. se sochařskou výzdobou mistra Giselberta).

 

Útokružní výlet na jih cca 320 km se zastávkami:

1/ Cluny – benediktinské opatství, založené r. 910, nejvlivnější křesťanské místo za raného středověku, románský kostel St-Marcel

2/ Berzé-le-Chatel – strategický hrad založený r. 933

3/ Berzé-la-Ville – soukromá kaple Huga de Semur, opata v Cluny, s dochovanou freskovou výzdobou z poč. 12. stol.

4/ Paray-le-Monial – bazilika Sacré Coeur z poč. 12. stol. – menší model obří nedochované baziliky v Cluny, významné poutní místo.

5/ Perrecy-les-Forges – farní kostel, pozůstatek někdejšího benediktinského prioriátu

 

St – okružní výlet na severozápad po Slunečné dálnici cca 270 km se zastávkami:

1/ Chateauneuf-en-Auxois – středověká vesnice s hradem z 12. stol.

2/ St-Thibault – románský kostel (1073) v půvabné malé vesničce

3/ Semur-en-Auxois – krásné městečko v hradbách s románskou bazilikou Notre-Dame

4/ Fonteney – cisterciácké opatství zal. r. 1118, největší dochovaný raně románský komplex, památka UNESCO

5/ Ancy-le-Franc – typický renesanční burgundský zámek s interiéry s nejrozsáhlejšími nástěnnými malbami burgundských a flanderských mistrů, nádherný park

6/ Noyers-sur-Serein – staré městečko v hradbách se 16 věžemi

 

Čt – okružní výlet na západ cca 270 km se zastávkami:

       1/ Avallon – významné historické město s dochovaným opevněním a románským kostelem stojícím na římských základech

2/ Saint-Pére – další z kostelů s nevšední výzdobou v malinké vesničce

3/ Vézelay – benediktinské opatství s románskou bazilikou Ste-Madeleine

4/ Bazoches – letní sídlo a ateliér geniálního stavitele maršála Vaubana v zahradách

 

– výlet na sever do Dijonu 70 km

Sídelní město burgundských vévodů s nádhernou architekturou, dnes správní centrum Burgundska. Prohlídka historického centra s katedrálou Notre-Dame (13. stol.), got. kostela St-Michel, katedrály St-Benigne z 11. stol., Mojžíšovy kašny od Clause Slutera, dále Muzeum krásných umění s vynikajícími expozicemi.

 

So – trasa Beaune – Štrasburk (nocleh) cca 350 km

Odpoledne prohlídka historického centra Štrasburku na řece Ill, katedrála Notre-Dame, muzeum s depozity původní sochařské výzdoby a vitráží z 11. stol. z katedrály, Musée d´Art Moderne et Contemporain s významnou kolekcí umění od r. 1860 po dnešek a večer v hospůdkách ve čtvrti koželuhů při místních specialitách s klobásami a zelím.

 

Ne – trasa Štrasburk – Č. Budějovice cca 650 km

 

Shrnutí: Zájezd se velmi vydařil, poznatky a burgundské víno byly velkolepé. Zvlášť město Beaune s gotickým hospicem, kde jsme měli štěstí na sraz historických autíček z celého světa. Samozřejmě nás ohromila síla víry benediktinů a cisterciáků, moudrosti i dovedností, které způsobily, že se Burgundsko a jeho kláštera mezi 10. – 14. stoletím staly nejen centry kultury, ale i vzory politického a hospodářského rozkvětu.

Závěr zájezdu nám zdramatizoval déšť – poslední dva dny v Dijonu a ve Štrasburku silně pršelo. Řeka i kanály ve Štrasburku byly na stupni 3, náplavky pod vodou a historická mlýnská kola se otáčela, div je voda neutrhla. A to jsme ještě netušili, co nás v neděli čeká v Čechách! Vlaková doprava od Plzně na Beroun byla přerušena, takže manželé Olivovi se těžko dostávali domů do Železného Brodu. Na jihu Čech po naší trase do Budějovic se rozvodnila Blanice, a tak jsme objížděli přes Netolice. V dojezdu na parkoviště na Husově třídě nám bránily pytle s pískem. Naštěstí přestalo pršet…

Oba tyto snímky s účastníky zájezdu do Burgundska byly pořízeny hned první podvečer v alsaském městě Colmar, kde s oblibou přespáváme při cestách po dalších francouzských krajích. V Colmaru začíná vinná stezka směrem ke Štrasburku, narodil se tu sochař Bartholdi, autor Sochy Svobody, ale je tu i skvělé muzeum „Pod lipami“ s Isenheimským oltářem Matthiase Grünewalda a čtvrt´ Malé Benátky (odkud jsou tyto snímky) , kde se lze svézt lodičkou po kanálech a dozvědět se přitom leccos zajímavého.Oba tyto snímky s účastníky zájezdu do Burgundska byly pořízeny hned první podvečer v alsaském městě Colmar, kde s oblibou přespáváme při cestách po dalších francouzských krajích. V Colmaru začíná vinná stezka směrem ke Štrasburku, narodil se tu sochař Bartholdi, autor Sochy Svobody, ale je tu i skvělé muzeum „Pod lipami“ s Isenheimským oltářem Matthiase Grünewalda a čtvrt´ Malé Benátky (odkud jsou tyto snímky) , kde se lze svézt lodičkou po kanálech a dozvědět se přitom leccos zajímavého.

Oba tyto snímky s účastníky zájezdu do Burgundska byly pořízeny hned první podvečer v alsaském městě Colmar, kde s oblibou přespáváme při cestách po dalších francouzských krajích. V Colmaru začíná vinná stezka směrem ke Štrasburku, narodil se tu sochař Bartholdi, autor Sochy Svobody, ale je tu i skvělé muzeum „Pod lipami“ s Isenheimským oltářem Matthiase Grünewalda a čtvrt´ Malé Benátky (odkud jsou tyto snímky) , kde se lze svézt lodičkou po kanálech a dozvědět se přitom leccos zajímavého.

Sklářští výtvarníci Marie a Ladislav Olivovi při kafíčku v Beaune. Foto zabírá hlavní sál hospicu v Beaune, zřízeného ve druhé polovině 15. století. Kóje s nemocnými byly odděleny látkovými závěsy, o pacienty pečovaly řádové sestry.

Sklářští výtvarníci Marie a Ladislav Olivovi při kafíčku v Beaune. Druhé foto zabírá hlavní sál hospicu v Beaune, zřízeného ve druhé polovině 15. století. Kóje s nemocnými byly odděleny látkovými závěsy, o pacienty pečovaly řádové sestry.

burg_5burg_6

Alena Schelová na nádvoří hospicu v Beaune, jehož střechy s keramickými taškami byly obdivuhodné. Vedlejší snímek s Helenou Kouckou je od pramene řeky Seiny, nacházejícím se na náhorní plošině Langres asi 40 km od Dijonu. Podle pověsti pramen Seiny vznikl ze slz galské bohyně Sequany, které vyplakala, když ji honil satyr.

burg_7burg_8

Josef Synek před katedrálou ve Vézelay a „naše parta“ v penzionu u Beaune.

burg_9burg_10

Závěrečné fotografie pocházejí ze starobylých uliček koželužské čtvrti ve Štrasburku. Fotografoval Jaromír Schel

Hortensia a hosté za doprovodu Renaty Štolbové navštívili Dobrou Vodu
v sobotu 2. listopadu 2013

Fotodokumentace Miloš Dědič

hor_1

Návštěva Dobré Vody u Českých Budějovic, prohlídka Dietzenhoferova kostela Panny Marie Bolestné a kapliček křížové cesty s autorkou obrazů v kaplích, ak. malířkou Renatou Štolbovou, byla součástí programu o. s. Hortensia k výstavě jeho umělců Návraty do Bretaně„. Členové o.s. Hortensia, hosté z JD a pražské CK Salve si dále prohlédli obě části výstavy „Návraty do Bretaně“ v Radniční výstavní síni a v Komorní galerii u Schelů a zúčastnili se besedy o Bretani s paní Alenou Kožíkovou, někdejší dramaturgyní Jihočeského divadla a dcerou Františka Kožíka, autora knihy „Bretaň, dcera oceánu“. 

hor_2

Prohlídka Křížové cesty s ak. malířkou Renatou Štolbovou (uprostřed ve světlém kabátě).

hor_3

Poutní kostel Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě.

hor_6hor_7

Ak. malířka Renata Štolbová u letos nově postavené tříboké kaple křížové cesty a svého obrazu v ní. Tatáž nová kaple z jiného pohledu s autorkou obrazu a jejím buldočkem Quidem.

hor_10hor_11

U dalších  kapliček …

hor_14

Umělci o. s. Hortensia Renata Štolbová a Štěpán Mikuláš Mareš.

hor_22hor_18hor_24

Na návštěvě v dobrovodském domku a ateliéru ak. malířky Renaty Štolbové.

hor_25hor_26hor_27hor_28hor_29hor_30

Dále některé z obrazů ak. malířky Renaty Štolbové v kapličkách křížové cesty.

 

Aktuální výstavy členů o. s. Hortensia:

Štěpán Mikuláš Mareš: 704520 – fotografie

1. 5. – 4. 8. v Památníku města Protivín, Masarykovo náměstí 19 Dvojčíslí v názvu výstavy představují věk 3. generací jména Štěpán Mareš

Jiří Tiller: Stopa zmizelého

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií (bývalá Jezuitská kolej) Jindřichův Hradec vernisáž 17. 5. v 18 h, výstava potrvá do 31. 8.
Jde o rozšířenou výstavu Jiřího Tillera Stopa zmizelého, jejíž hlavní část představil na výstavě o. s. Hortensia v roce 2012 v českobudějovickém klášteře.


Komorní galerie u Schelů

Panská 7
České Budějovice
370 01

+420 606 815 020
+420 387 432 293

panska7@schel-galery.cz


Administrátor: Pixelart s.r.o. © 2013