U Schelů
Komorní galerie

2009

hortensia_pdf

Vícežánrový projekt „Duchovní krajina“ občanského sdružení Hortensia počal vznikat koncem roku 2007. V té době se tehdejší místostarosta pro zahraniční vztahy partnerského města Lorient /Bretaň Jacques Sinquin soukromě rekreoval na jihu Čech. Při setkání s členy sdružení Hortensia vyslovil otázku, zda uvažují o uspořádání další výstavy v Lorientu. První výstava „Z Čech až na konec světa“, inspirovaná cestou výtvarníků a fotografů o. s. Hortensia se v tamní radniční výstavní síni uskutečnila v listopadu 2006 a reakce návštěvníků byly velmi pozitivní

Počátkem roku 2008 obdrželo sdružení oficiální pozvání k výstavě s termínem září/říjen 2009, vztahujícím se ke Dnům evropského dědictví. Bylo proto jasné, že na výstavě by Hortensia měla Bretoncům ukázat krásy jihočeské krajiny ve spojení s kulturními památkami. Sdružení proto opět vsadilo na erudici svých členů a zvolilo za námět drobnou sakrální architekturu – kapličky a boží muka – jejichž množství je pro jižní Čechy charakteristické, a jejich usazení v jihočeské krajině půvabné. Provedení tohoto námětu prostřednictvím velkoformátových fotografií bylo svěřeno fotografovi Jiřímu Tillerovi. Ten v průběhu roku 2008 pořídil snímky kolem 600 lokalit jihočeských kapliček a božích muk.

Okres Jindřichův Hradec

hortensia_23hortensia_24

Kalvárie u Jindřichova Hradce 2 / detail božích muk v Děbolíně, okres Jindřichův Hradec

 

Tvorba projektu, jehož ústředním motivem jsou kulturní památky jihu Čech, by samozřejmě nebyla možná bez spolupráce s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích. K podpisu smlouvy o spolupráci na projektu s touto institucí počátkem roku 2008 přispěl i fakt, že PhDr. Pavel Hájek, odborný pracovník českobudějovického památkového ústavu, má na starosti právě drobnou sakrální architekturu, a jako člen občanského sdružení Hortensia je nejen odborně vybaven, ale i ochoten poskytnout cenné údaje k projektu a spolupracovat na něm v jeho průběhu. A to, stejně jako další členové občanského sdružení, bez očekávání finanční odměny za práci.

Druhou smlouvu o spolupráci na projektu uzavřelo o. s. Hortensia s Francouzskou aliancí Jižní Čechy – České Budějovice, představované jejím ředitelem Nicolasem Rousselem, a to vzhledem k dlouhodobé spolupráci při Dnech francouzské kultury v Českých Budějovicích a na projektech, týkajících se Francie, zejména partnerského regionu Bretaň.

Ke druhé, výtvarné části projektu, byli přizváni přední jihočeští malíři Roman Brichcín a Miroslav Konrád, kteří téma projektu duchovní krajiny rozvedli v obrazech. Dalším autorem projektu se stal umělecký řezbář Tomáš Štolba, který svou tvorbou navazuje na lidové tradice jihočeského řezbářství. O. s. Hortensia touto částí projektu dokládá, že duchovní odkaz předků inspiruje i současnou tvorbu.

Oběma výstavám poskytli záštity primátor města České Budějovice Juraj Thoma a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Přípravu a prezentaci projektu spolufinancoval Magistrát města České Budějovice a Krajský úřad Jihočeského kraje a řada partnerů a sponzorů, uvedených na pozvánce k českobudějovické výstavě.

hortensia_pdf_2

Na vernisáži výstavy promluvili radní KÚ Jihočeského kraje František Štangl, náměstek primátora města České Budějovice Rudolf Vodička, náměstek starosty města Lorient Loïc Champagnat, prezident Francouzské aliance Jižní Čechy – Č. Budějovice Ondřej Pešek a někteří autoři projektu.

K tématu duchovní krajiny pronesl zamyšlení českobudějovický děkan Zdeněk Mareš.

Hudební a pěvecké vystoupení patřilo českobudějovickému rodákovi Jaroslavu Krčkovi.

Zajímavostí vernisáže byla možnost ochutnat léčivou vodu ze tří jihočeských „zázračných studánek“ a drobné jihočeské a bretaňské speciality připravené Petrem Stupkou. Vernisáže se zúčastnilo kolem dvou set návštěvníků, mezi nimi např. kromě výše jmenovaných delegace z radnice města Lorient nebo českobudějovický biskup Msg. Jiří Paďour.

 

Vernisáž

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na vernisáž byla přivezena voda z léčivého pramene v Dobré Vodě u Nových Hradů či Sedlečka u Soběslavi

 

Fotografie z vernisáže výstavy Duchovní krajina v Českých Budějovicích

hortensia_28hortensia_29hortensia_30

návštěvníci vernisáže a autoři výstavy v hale Metropolu, kde byla vystavena dokumentární část výstavy / Českobudějovický děkan Zdeněk Mareš s biskupem Jiřím Paďourem a náměstkem primátora Rudolfem Vodičkou

hortensia_31hortensia_32hortensia_33

Ředitel DK Metropol Petr Holba výstavu uvedl / Návštěvníci vernisáže / Umělecký host vernisáže Jaroslav Krček při vystoupení

hortensia_34hortensia_35hortensia_36

Na vernisáži promluvil radní Jihočeského kraje František Štangl a náměstek starosty partnerského města Lorient Loïc Champagnat / Kuchař Petr Stupka popsal Jihočeské a bretaňské speciality, které pro vernisáž připravil

hortensia_37hortensia_38hortensia_39

Expozice dokumentárních panelů a autoři výstavy Roman Brichcín, Tomáš Štolba, Alena Schelová, Pavel Hájek a Zdenka Paloušová / Část souboru fotografií Jiřího Tillera z Bretaně

hortensia_40hortensia_41hortensia_42

Při výzdobě nechyběly květy hortensie, typické pro Bretaň / Fotograf Jiří Tiller u expozice svých snímků / Fotografie Jiřího Tillera z Radomyšle

hortensia_44hortensia_43hortensia_45

Umělecký řezbář Tomáš Štolba mezi svými sochami / Malíři Miroslav Konrád a Roman Brichcín v expozici svých obrazů

hortensia_47hortensia_48hortensia_46

Miroslav Konrád u jednoho ze svých obrazů s výhledem na město / Záběry do expozice obrazů

 

Výstavu si po dobu jejího trvání prohlédlo kolem dvou tisíc lidí, takže z návštěvnického hlediska i z hlediska reakcí na projekt byla velmi úspěšná. Někteří z návštěvníků přišli opakovaně, řada z nich neskrývala dojetí ve chvílích, kdy nalezli známá místa, k nimž často znali i jejich příběh. A také spokojenost s tím, že velká většina božích muk a kapliček je opravena, i když jejich výklenky jsou bohužel často prázdné.

Další vývoj projektu:

8. září – 4. říjen 2009

Výstava Duchovní krajina: Jižní Čechy – Bretaň v radniční Galerii du Faouëdic partnerského města Lorient/Bretaň.

hortensia_pdf_3

 

Galerie du Faouëdic, Lorient, vernisáž 8. 9. 2009

hortensia_49hortensia_50

 

Galerie du Faouëdic, Lorient, vernisáž 8. 9. 2009, klavírista Jakub Uhlík při vystoupení / Vernisáž: Loïc Champagnat- radní Lorientu pro partnerská města, Jean Paul Solaro – náměstek starosty pro mezinárodní vztahy, Dagmar Cepková – předsedkyně o. s. Hortensia, Ivana Popelová – náměstkyně primátora města Č. Budějovic, Alika le Tohic – tlumočnice, Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

hortensia_51hortensia_52hortensia_53

 

Autor vystavených fotografií Jiří Tiller s Dagmar Cepkovou / Malíř Roman Brichcín u svých obrazů / Část členů o. s. Hortensia před Galerií du Faouëdic

OLYMPUS DIGITAL CAMERAhortensia_55OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Návštěvníci vernisáže / Členové o. s. Hortensia na výletě v Morbihanském zálivu – cíl ostrov Gavrinis

 

Od léta 2009 Jiří Tiller fotograficky mapuje kapličky a boží muka Waldviertelu (oblasti horno a dolnorakouského příhraničí) na základě toho, že o. s. Hortensia získala grant na pokračování projektu. Ten ponese název „Duchovní krajina: Silva Nortica“.

Koncem roku 2009 by projekt měl být připraven k osmi výstavám (čtyři v rakouském příhraničí, čtyři na jihu Čech). Bude jej tvořit 50 – 60 velkoformátových fotografií drobné sakrální architektury z jihu Čech a Waldviertelu.

 


Komorní galerie u Schelů

Panská 7
České Budějovice
370 01

+420 606 815 020
+420 387 432 293

panska7@schel-galery.cz


Administrátor: Pixelart s.r.o. © 2013