U Schelů
Komorní galerie

Štolbová Klogner Renata, ak. malířka, ilustrátorka

*. 1958

žije v Českých Budějovicích a Praze

Používaná technika: olejomalba na plátně

Malířka vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha (obor český jazyk – výtvarná výchova) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou Praha (obor ilustrace a grafiky). Dále se školila v oboru arteterapie u PhDr. Milana Kyzoura a integrované psychoterapie u prof. Fr. Knoblocha.

Ilustrovala více než dvacet knih pro česká i zahraniční nakladatelství, je autorkou řady výprav divadelních inscenací. Od r. 1989 se převážně věnuje volné tvorbě, od té doby uspořádala mnoho výstav v ČR i v zahraničí a je zastoupena v řadě českých a moravských galerií a soukromých sbírkách (ČR, USA, Japonsko, Holandsko, Německo, Rakousko). Realizace: 1996 – 14 obrazů Křížové cesty v kapličkách k poutnímu kostelu P. Marie Bolestné na Dobré Vodě u Č. Budějovic, Křížová cesta v návesní kapli sv. Václava v Úsilném u Č. Budějovic.


Komorní galerie u Schelů

Panská 7
České Budějovice
370 01

+420 606 815 020
+420 387 432 293

panska7@schel-galery.cz


Administrátor: Pixelart s.r.o. © 2013