U Schelů
Komorní galerie

Proll Tomáš, ak. sochař

*. 1943

žije v Habří – českobudějovicko

Používaná technika: glazovaná kamenina pro interiér i exteriér

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou Praha (ateliér prof. O. Eckerta). Od r. 1890 se věnuje vlastní ateliérové tvorbě. V r. 1994 se stal členem IAC (mezinárodní keramická akademie se sídlem v Ženevě), od r. 2006 též pedagogicky působí na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Č. Krumlově.

Svými díly je zastoupen v Jihočeském muzeu Č. Budějovice, Okresním vlastivědném muzeu Č. Krumlov, Alšově jihočeské galerii – sbírky keramiky Bechyně aj. S jeho realizacemi se můžeme setkat ve formě keramických reliéfů, např: Akademie věd Č. Budějovice – „Proměny“ (1984), kulturní dům Vltava Č. Budějovice „Jitro“ (1987), či fontán (např. v Norimberku).

Své charakteristické plastiky modeluje s groteskní nadsázkou (např. Ptáka – tenistu vlastní prezident V. Klaus). Dr. Ivo Kořán, CSc., v úvodu jedné z mnoha sochařových výstav řekl: „Živá hlína: hlína a voda, hlína a květiny, hlína a ptáci, servisy, žardiniéry, fontány, obklady stěn. To všechno Tomáš Proll umí – s gracií v lehkosti podání… U Prolla imponuje nanejvýš sympaticky jeho cit dobré míry, ostatně prvá podmínka umění vůbec.“


Komorní galerie u Schelů

Panská 7
České Budějovice
370 01

+420 606 815 020
+420 387 432 293

panska7@schel-galery.cz


Administrátor: Pixelart s.r.o. © 2013